Ako Starší dorast Cirkvi Bratskej v Bratislave chceme byť

otvorené spoločenstvo,
kde medzi nami bude zjavná Božia láska,
kde sa dokážeme navzájom napomínať a povzbudzovať,
aby sme ako jednotlivci rástli vo viere,
prežívali hlboký vzťah s Bohom cez Pána Ježiša Krista,
vnímali a boli otvorení Božím zásahom do nášho života
najmä skrze Božie Slovo, modlitbu a pôsobenie Ducha Svätého,
aby sme sa stali učeníkmi stále viac podobní Pánovi Ježišovi Kristovi.

ZÁKLADNÉ KAMENE STARŠIEHO DORASTU AKO SPOLOČENSTVA

Kolosanom 1,9-12: Od tých čias sa za vás neprestávame modliť, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle a aby vás Boh vyzbrojil všestrannou duchovnou múdrosťou. Tak bude váš život plný ušľachtilých činov, budete robiť Bohu česť a budete Ho poznávať čoraz hlbšie. Prosíme Ho, aby vás naplnil svojou mocou a silou prekonávať všetky skúšky a aby vás ani v nich neopustila radostná vďačnosť, že smiete mať podiel na dedičstve tých, ktorí žijú v kráľovstve svetla.

Dôvera (viera) v Pána Boha v každodennom živote: chceme sa jej učiť skrze modlitbu a čítanie Božieho slova
Filipanom 4,6: O nič sa priveľmi netrápte, ale v každej modlitbe ďakujte a predkladajte svoje potreby Bohu. Uvidíte, že vaše srdce zaplaví pokoj, aký si ľudský rozum nevie predstaviť.

Vďačnosť za všetko čo prežívame, dostávame, za život: chceme chváliť, oslavovať Boha cez hudbu, piesne, modlitby a všetko čo robíme
Tesaloničanom 5,18: ...a za každých okolnosti ďakujte.

Láska k ľuďom: ktorá sa prejavuje skrze službu, pomoc iným
Matúš 5,14-16: Vy ste svetlo sveta. Ste ako mesto postavené na kopci, ktoré svieti do noci a všetci ho môžu vidieť. Ani sviečku nezapálite na to, aby ste ju schovali, ale dáte ju do svietnika, aby svietila každému v dome. Nech tak svieti vaše svetlo ľuďom, aby videli dobro, ktoré konáte, a oslavovali za to vášho Otca v nebesiach.

Záujem, prijatie a otvorenosť napríklad cez aktívnu komunikáciu medzi sebou aj s tímom
Zodpovednosť za spoločenstvo, za vzťahy
Židom 10,24-25: Majme záujem jeden o druhého a povzbudzujme sa k láske a k dobrým skutkom. Nezanedbávajte spoločné zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujte, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži Pánov príchod.

Novinky

25.1.2012  Pauza
piatkove stretnutia o 17:00 na Cukrové 4 do konca školského roka nebudú


Ak chceš dostávať pozvánky na dorastové akcie, napíš svoje:
Meno:
E-mail: