Biblické štúdium

To, že Božie slovo má moc premienať náš charakter a celý život je samozrejme pravda,
ale k tomu je potrebné aj k Písmu určitým spôsobom pristupovať. Jeden z možných spôsobovsi ukážeme na texte z listu Jakuba 1,2-8.

1.) Je potrebné začať, alebo nejakým spôsobom spojiť čítanie Písma s modlitbou.
Modlitba upokojuje rozlietanú myseľ, aby sa mohla sústrediť a najmä privoláva na pomoc Božieho Ducha, ktorý nám otvára oči.

2.) Položme si nad prečítaným textom tri otázky: Kto (podmet)? Čo (prísudok)? Prečo?
Otázka "Kto?" sa celkom ľahko zodpovedá v príbehoch, je to určitá postava. V prípade napr.
listov sú to väčšinou vlastnosti o ktorých text rozpráva. Takže prvý cieľ je zistiť o čom
text vôbec hovorí. Ďalšie dve otázky sú nato, aby sme hlavný predmet textu rozvili, pochopili
čo všetko sa o ňom hovorí.

V spomínanom texte na prvú otázku môžeme napr. odpovedať:
Skúšky, Múdrosť, Viera/Dôvera, Vytrvalosť, Radosť, Pochybovanie.

Ak viac rozoberieme napr. Vytrvalosť, tak text nám o nej hovorí, že
-má byť dokonanalá, t.j. treba vytvať až do konca
-je to vytrvalosť v skutkoch
-je spôsobená skúškami, t.j. ak chceme získať vytrvalosť, potrebujeme skúšky

3.) Potrebujeme nájsť, do ktorej oblasti môjho života text hovorí?
Ak sa pozrieme na daný text, tak otázky môžu byť: Čo sú moje skúšky?,
Kde potrebujem vytrvalosť?,...

4.) To čo sme zistili je potrebné aplikovať. Čítanie Písma nie je o tom, aby
sme sa niečo naučili s cieľom dobre napísať test ako v škole. Je potrebné
brať Písmo ako autoritu a správať sa tak, ako hovorí do nášho života.
Možno niečo budeme musieť prestať robiť, možno niečo budeme musieť
začať robiť. Ale ako vravel sv.Augustín:"Kto Písmo nežije, ten ho nepozná."
Novinky

25.1.2012  Pauza
piatkove stretnutia o 17:00 na Cukrové 4 do konca školského roka nebudú


Ak chceš dostávať pozvánky na dorastové akcie, napíš svoje:
Meno:
E-mail: