Čo sme spolu prečítali

So spoločným čítaním Biblie sme začali v školskom roku 2006/07. Používame preklad Novej Zmluvy "Cesta k víťazstvu", ktorý patrí medzi tzv. výkladové preklady. Každý preklad má svoje výhody a nevýhody, my veríme že ten, ktorý sme zvolili, je vhodný pre dorastový vek. Veríme, že ľahšie porozumenie textu nám pomôže nájsť si vzťah k Božiemu Slovu. Potom bude jednoduchšie prejsť na klasické preklady a kto vie, trebárs niekoho Biblia natoľko uchváti, že si ju bude chcieť prečítať v originále: v hebrejčine a gréčtine:-)

Od šk. roku 2006/07 sme postupne prečítali:
Evanjelium podľa Matúša
Skutky apoštolov
1.list Korintským

V šk. roku 2007/08:
List Filipským
Evanjelium podľa Lukáša
List Jakuba
1., 2. list Tesaloničanom
List Rímskym
2.list Korintským

V šk. roku 2008/09:
List Jakuba
1. kniha Mojžišova - Genesis
2. kniha Mojžišova - Exodus
Novinky

25.1.2012  Pauza
piatkove stretnutia o 17:00 na Cukrové 4 do konca školského roka nebudú


Ak chceš dostávať pozvánky na dorastové akcie, napíš svoje:
Meno:
E-mail: