Najbližšie stretnutia a akciepiatkove stretnutia o 17:00 na Cukrové 4 do konca školského roka nebudú